Course Image {mlang ru}Компьютерные системы{mlang}{mlang kk}Компьютерлік жүйелер {mlang}

Course Image {mlang ru}История ИКТ{mlang}{mlang kk}АКТ тарихы{mlang}

Course Image {mlang ru}Цвет Чисел {mlang} {mlang kk}Сандар түсі {mlang}

5 класс 1 четверть
Course Image {mlang kk}Дүниедегі 3Д принтер ісі{mlang}{mlang ru}Робота 3Д принтера в мире{mlang}{mlang en}Work of 3D printer in the World{mlang}

Work of 3D printer in the World

6th grade - II term
Course Image {mlang ru}Компьютерная модель твоего дома{mlang}{mlang kk}Үйіңіздің компьютердегі моделі{mlang}{mlang en}Computer model of your house{mlang}

Computer model of your house

6th grade - IV term