Course Image {mlang ru}Модель почек{mlang}{mlang kk}Бүйрек моделі{mlang}

Course Image {mlang ru}Модель дыхательной системы{mlang}{mlang kk}Тыныс алу жүйесінің моделі{mlang}

Course Image {mlang ru}Строение плесневого гриба мукор{mlang}{mlang kk}Зең мукор саңырауқұлағының құрылысы{mlang}

Course Image {mlang ru}Денатурация белков{mlang}{mlang kk}Нәруыздың табиғисыздануы{mlang}

Course Image {mlang ru}Строение плесневого гриба мукор{mlang}{mlang kk}Зең мукор саңырауқұлағының құрылысы{mlang}